Wita­my na stron­ie Hodowli kotów bry­tyjs­kich Calm Cats*PL


18.12.2022

Mamy dostęp­ne kocię­ta z mio­tu N

Nar­ia — kot­ka niebieska
Nas­tur­c­ja — kot­ka czarna bicolour
Nemez­ja — kot­ka czarna bicolour
Night Pearl — kot­ka czarna
Napoleon — kocur czarny bicolour
Nugat — kocur czarny bicolour
Nan­du — kocur czarny
Neo — kocur czarny

Zapraszam do kon­takt


04.09.2022

W dniu 27 lip­ca pow­ital­iśmy miot N. ❤
Rodzi­ca­mi zostali CH Kaira Calm Cats*PL i ICH Koenigsee Qua­nadu. Wiecej o kocię­tach zna­jdą Państ­wo tutaj.

 

11.08.2022

Wszys­tkie kocię­ta z mio­tu M znalazły nowe domy ❤
Malu — kocur kre­mowy — zarezerwwany ❤

 
Kocur jest po zabiegu kas­tracji i może pojechać do nowego domu. Hodowlę opuś­ci z kom­pletem szczepień, książeczką zdrowia, RODOWODEM i wyprawką.
Jaki jest wymar­zony Opiekun dla tego malucha?
Świadomy posi­ada­nia kota. Zna­ją­cy jego potrze­by lub otwarty na nie.
Oso­by zain­tere­sowane zapraszam do zapoz­na­nia się z warunk­a­mi naby­cia kocię­cia, które zna­jdą Państ­wo tutaj.
Zapraszam do kontaktu.
 
 
 
 
16.05.2022
W dniu 15 maja mieliśmy okazję wziąć udzi­ał w Wys­taw­ie Kotów Rasowych, której orga­ni­za­torem był klub IBSCC. Była to jednod­niowa wys­tawa, w której koty mogły otrzy­mać dwie oceny.
Tym razem również reprezen­towały nas 3 koty czyli Shan­na, Kaira i Quanadu.
Oto ich oceny:
- CH Shan­na of Colour­point 2 x EX1 CACIB, zdobyła 2 cer­ty­fikaty do tytułu IC
- CH Koenigsee Qua­nadu 2 x EX1 CACIB, ma na swoim kon­cie już 3 cer­ty­fikaty do tytułu IC
- Kaira Calm Cats*PL 2 x EX1 CAC, ukończyła tym samym tytuł CH oraz otrzy­mała nom­i­nację do pan­elu BIS
Jestem z nich bard­zo dumna 🥰🥰🥰

Było wiele pięknych kotów, wszys­tkim wygranym serdecznie grat­u­lu­je­my i dzięku­je­my za miło spęd­zony czas 😀

13.05.2022

W dniu 04.05.2022r. pow­ital­iśmy miot M. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Więcej o kocię­tach wkrótce🥰

 

08.04.2022

To był dłu­gi week­end, pełen emocji. 🥰
W dni­ach 02–03.04. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Toruniu, którą zor­ga­ni­zował klub SHK należą­cy do WCF.
Reprezen­towała nas trój­ka kotów czyli Shan­na, Kaira i Qua­nadu. Mimo ogrom­nego stre­su bard­zo dziel­nie zniosły pokaz. 🥰
 
Oce­ny sędz­iów prze­rosły nasze oczekiwania!
 
02.04.22
 
- Shan­na of Colour­point EX1 CACEX2
- Kaira Calm Cats*PL EX2, EX1 CAC
- Koenigsee Qua­nadu EX1 CAC, EX1 CAC, NOM BIS
 
03.04.22
 
- Shan­na of Colour­point EX1 CAC, EX1 CAC, NOM BIS
- Kaira Calm Cats*PL EX2, EX2 w obu porów­na­ni­ach prze­grała z mamą Shanną
- Koenigsee Qua­nadu EX1 CAC, EX1 CACIB
 
Shan­na i Qua­nadu ukończyły tytuł Champion! 🥰🥰
Jestem z nich bard­zo dum­na! ❤ ❤ ❤
 

Poz­nal­iśmy wielu hodow­ców różnych ras.

Bard­zo miło było Was poznać! 😃
Grat­u­lu­ję wszys­tkim wygranym i do zobaczenia na kole­jnych wys­tawach! 🏆🏆🏆 😃