Amma Seta Blu*PL

Data urodzenia: 30.07.2020 r.
EMS: BSH a ( niebieska )
Mat­ka:
Div­na Seta Blu*PL ( BSH a 03 )
Ojciec: Grey King Sibris*RU ( BSH a )
Gru­pa krwi: A ( b )
FIVFELVujem­ny
PKD:
 N/N 

 

 

 

 

Gdy zobaczyłam ją na stron­ie Hodowli, nie mogłam przes­tać o niej myśleć. To tak jak z miłoś­cią od pier­wszego wejrzenia. Moja intu­ic­ja mnie nie zaw­iodła. Jest cud­owną kotusią o wiel­kich oczach, krótkim futerku, kom­pak­towa w budowie, a to co mnie zaskoczyło to jej gadulst­wo. Namol­na, przy­tu­laś­na, żarłocz­na, ale przede wszys­tkim kochana. W domu mówimy na nią Mimi, bo cią­gle ma coś co powiedzenia, jak­by świat się zatrzy­mał i była tylko ona. Taki mały roszczeniowy szkrabek, cią­gle “mi i mi”, nie ma innych 😉 . Nie wiem co z niej wyrośnie, czas pokaże. Charak­ter ma cudny.