Amma Seta Blu*PL

Data urodzenia: 30.07.2020 r.
EMS: BSH a ( niebieska )
Mat­ka:
Div­na Seta Blu*PL ( BSH a 03 )
Ojciec: Grey King Sibris*RU ( BSH a )
Gru­pa krwi: A ( b )
FIVFELVujem­ny
PKD:
 N/N 
HCM: prawidłowe
niesie gen LH/carrier LH
Bada­nia wyko­nane w Lang­ford Vets

 

 

 

 

Gdy zobaczyłam ją na stron­ie Hodowli, nie mogłam przes­tać o niej myśleć. To tak jak z miłoś­cią od pier­wszego wejrzenia. Moja intu­ic­ja mnie nie zaw­iodła. Jest cud­owną kotusią o wiel­kich oczach, krótkim futerku i kom­pak­towa w budowie. 
Mimi, tak ją nazy­wamy u nas w domu, w tym roku została po raz pier­wszy mamą. Cza­sem żar­tu­ję, że mamy drugą Adelę w hodowli, bo Mimi, jak nasza Adel­ka, jest cud­owną matką wszys­t­kich dzieci. ❤

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

W dniu 20 listopa­da 2022r. wzięliśmy udzi­ał w jednod­niowej Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych we Wrocław­iu, której orga­ni­za­torem był klub IBSCC, należą­cy do WCF.
Amma otrzy­mała oce­ny EX1 CAC, EX2 w obu oce­nach wygrała pięk­na kotu­sia, ale dla Mimi również sędziowie nie szczędzili pochwał 
 

Rodowód

miot L