Wita­my na stron­ie Hodowli kotów bry­tyjs­kich Calm Cats*PL

12.11.2019

Obec­nie nie mamy wol­nych kociąt. Następ­ny miot planu­je­my na wios­nę. 🙂

24.10.2019

Gat­ta znalazła swo­ją rodz­inę. Na nowe dom­ki czeka­ją już tylko Glam­our i Ger­ber.

19.10.2019

Swoich kocha­ją­cych opiekunów szuka­ją kocię­ta z miot G

10.09.2019

Niu­nia czyli Ramona i Adel­ka spisały się rewela­cyjnie pod­czas porodów. Moż­na powiedzieć, że zgrały się w cza­sie. Niu­nia urodz­iła zaraz po półno­cy 8 wrześ­nia, a Adel­ka po połud­niu 9 wrześ­nia.
Mamy i kocię­ta czu­ją się dobrze. Więcej o maluszkach wkrótce. 🙂

03.08.2019

Byłam pew­na, że z krycia Adel­ki nic nie wyszło. Pojechal­iśmy na wiz­ytę kon­trol­ną a przy okazji zro­bil­iśmy USG. I tutaj niespodzian­ka! Adel­ka zostanie mamą! 🙂 
Aby tej radoś­ci było mało, okaza­ło się, że nasza Niu­nia czyli Ramona Merlinowo*PL również będzie miała swo­je pier­wsze dzieci. 🙂 
Kociąt spodziewany się na początku wrześ­nia.

Rodzi­ca­mi zostaną:

Adele Calm Cats*PL & CH Quim­bo Air Force Cat*CZ 

oraz

Ramona Merlinowo*PL & CH James Jr. Z Zielonego Gaju*PL