Kastraty

Bey­la Calm Cats*PL

Data ur.: 03.04.2016 r.
EMS: BSH a (niebies­ki)
Mat­ka: Kristin­na Kocia Laba*PL BSH a
Ojciec: Aksamit Agnesiada*PL BSH a
Gru­pa krwi: A (gen. Ab)
FIV, FELV: ujem­ny
PKD: N/N
HCM: praw­idłowe

 

Bey­la również jest córką Mii. Nie miałam w planie pow­ięk­sza­nia hodowli o kole­jną koteczkę, ale patrząc jak z małej „brzy­duli” przeis­tacza się w pięknego kota, postanow­iłam że zostanie z nami.
Bey­la chcąc zwró­cić na siebie uwagę czy doma­ga­jąc się pieszc­zot, delikat­nie drapie w nasze łyd­ki lub w kap­cie, jak­by korzys­tała z dra­pa­ka. Gdy bieg­nie do kuch­ni zabawnie pod­skaku­je, kręcąc swoim okrągłym zad­kiem, a na kolanach rozsi­a­da się jak na kocim tron­ie i zaczy­na relak­sacyjny zabieg mrucze­niem tuląc głowę w nasze dłonie. 🙂
Bey­la ma ujemne wyni­ki FIV, FeLV oraz PKD, pochodzące z sierp­nia 2017r.
Mimo, że jest młodą kotką i miała tylko jeden miot zde­cy­dowal­iśmy o znalezie­niu dla niej nowego domu, ponieważ nie dogady­wała się z pozostały­mi kota­mi. Dobro kota jest dla nas najważniejsze. Zamieszkała z cud­owną rodz­iną w Sopocie.

Rodowód

 

Ramona Merlinowo*PL

Data ur.: 30.05.2018 r.
EMS: BSH a ( niebies­ki )
Mat­ka: IC Judy Idol*PL (BSH n)
Ojciec: Amor Mer­li­nowo*PL (BSH a)
Gru­pa krwi: A ( b )
FIV, FELV: ujem­ny
PKD: N/N     

 

 

Ramona, którą nazy­wamy Moną lub Niu­nią, weszła do naszego domu jak­by mieszkała w nim od zawsze. Bez stre­su, z kitą pod­nie­sioną do góry przechadza­ła się od pier­wszych chwil. Bal­iśmy sie reakcji Adel­ki i Mii, ale dzię­ki spoko­jne­mu usposo­bi­e­niu Mony, pozostałe kot­ki przyjęły ją do naszego grona bez żad­nego prob­le­mu. 
Ona cią­gle mruczy. Nawet jeśli tylko do niej mówię mruczy. Jest cichutką i spoko­jną kotusią o cud­ownym charak­terze. 
Niu­nia zamieszkała w Poz­na­niu.

Rodowód