miot E

W dniu 23 sty­cz­nia 2018 roku urodz­iło się 6 kociąt po rodz­i­cach:

              Bey­la Calm Cats*PL                                CH Rich Cop­per Q‑Unique RU

 

Excel­lent — kot­ka BSH a — zamieszkała z Syl­wią i Jej rodz­iną w Gdańsku

Ele­gance — kot­ka BSH a — zamieszkała z Panią Dominiką i Jej rodz­iną w Skale

Esto — kocur BSH a — zamieszkał z Anią i Jej rodz­iną w okol­i­cy Gor­zowa Wlkp.

Ever­est — kocur BSH a — zamieszkał z Panią Basią i Jej rodz­iną w Poz­na­niu

Enter — kocur BSH a — zamieszkał z Karoliną i Kon­ra­dem w okol­i­cy Poz­na­nia

Ein­stein — kocur BSH a — zamieszkał z Agnieszką i Jej rodz­iną w okol­i­cy Byd­goszczy