O hodowli

Hodowla kotów bry­tyjs­kich Calm Cats*PL

 

Koty kocham od zawsze. Za ich naturę, za to że bywa­ją charak­terne, za ich inteligencję i za to że bywa­ją indywidualistami.
Wielu uważa, że kot to wred­ny futrzak, i że nie lubi kotów. Jak moż­na nie lubić czeko­la­dy zan­im się jej nie spróbuje?
Gdy człek postara się zrozu­mieć zachowanie kota, syg­nały jakie mu daje, okaże się że kot nie jest zwykłym futrza­kiem, tylko wspani­ałym towarzyszem, który w swoim kocim języku potrafi prowadz­ić długie pogawędki. 

Dlaczego kot Bry­tyjs­ki? Zakochałam się w tej rasie, gdy zobaczyłam kotkę w zaprzy­jaźnionej z nami hodowli. Mała, pucha­ta, sza­roniebies­ka Fabi­enne wyglą­dała tak słod­ko, że aż serce miękło na widok tego niepo­rad­nego jeszcze wtedy kociego szkra­ba, a jej bursz­tynowe oczy zapier­ały dech w piersi. 
Tak, wtedy zaczęło się marze­nie o kocie Bry­tyjskim. Kocie, który nada trochę radoś­ci w szaroś­ci dnia codziennego.

W 2014 roku, w naszym domu pojaw­iła się kot­ka Kristin­na z hodowli Kocia Laba*PL. Od początku była przy­wiązana do mnie. Ten mały koci gzubek chodz­ił za mną krok w krok. Zasyp­i­ała na kolanach, mrucza­ła do ucha przed snem. Ta kocia dama dała nam wspani­ałe kocię­ta, które w nowych domach cieszą swoich opiekunów. 
Kristin­na już jako kas­trat została z nami.

Calm Cats*PL jest małą hodowlą, w której obec­nie jest pięć kotek hodowlanych:
— Shan­na z hodowli of Colourpoint
— Amma z hodowli Seta Blu*PL
— Kaira i Ori­ana, które urodz­iły się w naszej hodowli
— Embery Eva, najmłod­sza nasza kotusia.

Męską część kociego sta­da tworzą dwa kocury:
— James Jr. z Zielonego Gaju*PL, który na stałe miesz­ka u naszych Przyjaciół
— Qua­nadu z hodowli Koenigsee, który miesz­ka z nami.

Hodowla jest wol­na od chorób zakaźnych: FIV (wirus niedoboru immuno­log­icznego kotów), FeLV (wirus kociej białacz­ki), PKD (wielo­tor­bielowa­tość nerek). 
Więcej o kotach w doty­czą­cych ich zakładkach.

Nasza hodowla zare­je­strowana jest w Cat Club Feniks, który jest członkiem fed­er­acji Felis Polo­nia, zrzes­zonej w świa­towej orga­ni­za­cji FIFE oraz w klu­bie IBSCC pod aus­pic­ja­mi WCF

Nasze koty hodowlane jak i kocię­ta zare­je­strowane są w bazie Safe Animal.