CH Hortensja Calm Cats*PL

Data urodzenia: 09.09.2019 r.
EMS: BSH g 03 ( szylkret niebies­ki bicolor )
Mat­ka:
Adele Calm Cats*PL (BSH a)
Ojciec: CH Quim­bo Air Force Cat CZ (BSH e 02)
Gru­pa krwi: B
FIV, FELV: ujem­ny
PKD:
N/N 
HCM: prawidłowe
nie niesie genu długiego włosa
nie niesie genu colourpoint
                                                                                          nie niesie genu czekolady 
                                                                                          nie niesie genu cynamonu
                                                                                  Bada­nia wyko­nane w Lang­ford Vets

 

 

Hort­en­s­ja jest spełnie­niem jed­nego z moich marzeń hodowlanych. Od daw­na chci­ałam mieć kotkę w tym kolorze. Jest kotusią bard­zo przy­tu­laśną, uwiel­bia dra­panie za uszkiem i tar­mosze­nie policzków. 
W lutym 2021r. Hort­en­s­ja została po raz pier­wszy mamą. Bard­zo chci­ałam, aby była taka jak jej mama Adele. Tusień­ka jest wspani­ałą mamą, bard­zo troskli­wą i opiekuńczą.

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

- W dni­ach 27–28.11.2021r. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów w Łodzi, której orga­ni­za­torem był Supreme Cat Club. W pier­wszym dniu Hort­en­s­ja otrzy­mała trze­cią ocenę EX1 CAC kończąc tym tytuł Cham­pi­ona, nato­mi­ast drugiego dnia dzię­ki oce­nie EX1 CACIB otworzyła swo­ją szan­sę na tytuł Inter Champion. ❤

- W dni­ach 10–11.10.2020r. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów w Dopiewie orga­ni­zowanej przez Klub Felis Posnania. 
Hort­en­s­ja na swo­jej pier­wszej wys­taw­ie w poszczegól­nych dni­ach otrzy­mała oce­ny EX1 CAC, co otworzyło jej drogę do tytułu Champion.

Jestem z niej bard­zo dumna! ❤

Rodowód

miot J  miot M