Hortensja Calm Cats*PL

Data urodzenia: 09.09.2019 r.
EMS: BSH g 03 ( szylkret niebies­ki bicolor )
Mat­ka:
Adele Calm Cats*PL (BSH a)
Ojciec: CH Quim­bo Air Force Cat CZ (BSH e 02)
Gru­pa krwi: B
FIV, FELV: ujem­ny
PKD:
N/N 
nie niesie genu długiego włosa
nie niesie genu colourpoint

 

 

Hort­en­s­ja jest spełnie­niem jed­nego z moich marzeń hodowlanych. Od daw­na chci­ałam mieć kotkę w tym kolorze. Jest kotusią bard­zo przy­tu­laśną, uwiel­bia dra­panie za uszkiem i tar­mosze­nie policzków. 
Ma bard­zo ład­nie rozłożone łaty na ciele, w odcieni­ach pastelowych, z charak­terysty­czny­mi mały­mi łatka­mi na grz­biecie, które nazy­wam “uśmiechem” 🙂
Na swo­jej pier­wszej wys­taw­ie w Dopiewie sędziowie zach­wycali się jej kom­pak­tową budową, piękny­mi duży­mi ocza­mi i okrągłą głową.

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

Dopiewo  10–11.10.2020
2x EX1 
2x CAC

Jestem z niej bard­zo dumna! 

Rodowód