CH James Jr. z Zielonego Gaju*PL

Data urodzenia: 27.04.2018 r.
EMS: BSH a ( niebieski )
Ojciec:
CH James Bond
of Last Hope CZ (BSH a)
Mat­ka: Don­na Mia Kit­ty Garden*PL (BSH a)
Gru­pa krwi: A ( b )
FIV, FELV: N/N
PKD:
N/N
HCM: prawidłowe
niesie LH/carrier LH
Bada­nia wyko­nane w Lang­ford Vets

 

 

 
Pomi­mo, że to już dorosły kot, mówimy na niego Junior. 🙂
Kocur jest bard­zo pro ludz­ki. Wpy­cha się na kolana, więc nie trze­ba go zapraszać, chodzi za człowiekiem krok w krok, towarzyszy w każdych domowych czyn­noś­ci­ach i uwiel­bia spanie w łóżku. Uwiel­bia też zabawy z piórkiem na węd­ce i gonitwy za piłeczką. Jest bard­zo rozm­ruczany i przy­tu­laśny. Kot o wspani­ałym charak­terze. Jest dużym misiem o pięknym, gęstym i jas­nym niebieskim futrze. 

Kocur jest w hodowli zamkniętej, więc nie będzie krył na zewnątrz.

 

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

Radom 01 — 02 czer­w­ca 2019 r. 
3 x EX1
3 x CAC
1 x BIV 
Junior na pier­wszej swo­jej wys­taw­ie WCF orga­ni­zowanej przez klub IBSCC, w dwa dni zdobył tytuł Championa. 
Jesteśmy bard­zo dum­ni z Juniora! 🙂

Rodowód

miot G  miot I  miot J  miot K  miot L  miot M