Adele Calm Cats*PL

 

Data ur.: 24.07.2015 r.
EMS: BSH a (niebies­ki)
Mat­ka:
Kristin­na Kocia Laba*PL (BSH a)
Ojciec: Aksamit Agnesiada*PL        (BSH a)
Gru­pa krwi: B
FIV, FELV: ujem­ny
HCM: prawidłowe
PKD: N/N

 

Adele jest córką Mii. Ma cud­owny charak­ter, jest spoko­j­na i wyważona co spraw­ia, że świet­nie dogadu­je się z pozostały­mi kotkami.
Uwiel­bia „gadanie” do much, ciem czy big komarów, sze­leszczą­cy tunel musi być częś­cią aranżacji wnętrz, a najwyższe miejsce na dra­paku zawsze wolne, bo może właśnie ter­az będzie chci­ała się zdrzem­nąć. Mimo, że Adela w tym roku skończy 5 lat, nadal potrafi prowadz­ić gonitwy sama ze sobą zabawnie przy tym “grucha­jąc”. 🙂
Jest wspani­ałą mamą, bard­zo czułą i opiekuńczą.
Adele oczy­wiś­cie ma sys­tem­aty­czne bada­nia oraz ujemne wyni­ki FIV i FeLV, które pochodzą z  maja 2016 roku.

Rodowód