Federacje i Stowarzyszenia w Polsce

Felis Polo­nia (FPL)
należą do niej:

Śląs­ki Klub Miłośników Kotów Rasowych
Cat Club Bydgoszcz
Cat Club Animals
Cat Club Feniks
Krakows­ki Klub Felinologiczny
Lubel­s­ki Klub Kota Rasowego
Club 4 Cats
Felis Posnania
SMK CC Rybnik
Cat Club Sopot
Cat Club Amber
Uni­Cat Club
Cat Club Pomerania
SMK Jedynka
No Problem
Eli­tarny Klub Kota Rasowego
Sto­warzysze­nie Pol­s­kich Kotów PFA
Cat Club Wrocław
SMK Żory
Supreme Cat Club

World Cat Fed­er­a­tion (WCF)
należą do niego:

Pol­s­ki Związek Feli­no­log­iczny (PZF)
Sto­warzysze­nie Koty Rasowe (SKR)
Sto­warzysze­nie Hodow­ców Kotów (SHK)
Między­nar­o­dowy Klub Miłośników Kotów Bry­tyjs­kich Krótkowłosych (IBSCC)

The Inter­na­tion­al Cat Asso­ci­a­tion (TICA)
należy do niej:

Klub Kota X‑TREME

ICF
należy do niego:

MTMK-ICF Lublin