Polecane fora

Forum Agilis Cat­tus jest ogrom­ną kopal­nią wiedzy na tem­at żywienia kotów, wyposaże­nia dla kotów, relacji naszych podopiecznych z inny­mi kota­mi, ale również o ich chorobach, zwycza­jach i zachowa­ni­ach. Każdy wątek wcią­ga czytel­ni­ka jak dobra książ­ka, która przenosi go w świat kocia­rzy, którzy częs­to boryka­ją się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi swoich małych przyjaciół.
Serdecznie polecam. 🙂